Tarkastus- ja valvontatoiminnan aiheet

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastustoiminta voidaan koota neljän aihealueen ympärille. Osa tarkastusteemoista tai näkökulmista ulottuu useammalle aihealueelle.

Tarkastustoiminnan aihealueet ja niiden teemat. Aihealue 1, Kestävä julkinen talous. Teemat: finanssipolitiikka, rahoitusriskit, investointien kustannukset ja rahoitus, omaisuuden hoito ja valtion toimintojen uudelleen järjestelyt, valtionyhtiöiden omistajaohjaus, rahoitussektorin sääntely ja valvonta. Aihealue 2, Kestävä hallinnon kehittäminen. Teemat: yhtenäinen valtioneuvosto, hallinnon rakennereformit ja kokeilukulttuuri, valtio työnantajana, kestävä kehitys, lainsäädännön laatu. Aihealue 3, Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta. Teemat: sosiaaliturvan etuusjärjestelmät, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, työllisyys ja yrittäjyys, jatkuva oppiminen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, kokonaisturvallisuus. Aihealue 4, Toimiva tiedonhallinta. Teemat: valtion taloudenhoidon yhteiset tietovirrat, valtiotason tietojen luotettavuus, tuotantotoiminnan tuloksellisuuden kehitys, konsernitiedon kehittäminen, valtion riskien hallinta ja sisäinen valvonta, talousarvion noudattaminen. Kaikkia aihealueita leikkaavia rajapintoja ovat muun muassa lainsäädännön laatu, valtion talousarvio, digitalisaatio, finanssipolitiikka, julkisen talouden kestävyysvaje, omistajaohjaus, omaisuuden hoito, verojärjestelmä, tietosuoja ja kyberturvallisuus, riskienhallinta ja hallinnon rakennereformit.
Kuvio: Tarkastustoiminnan osa-alueet

Toimintaympäristön seurannan avulla tunnistamme julkisen ja valtiontalouden kannalta merkittäviä riskejä ja mahdollisia tarkastusaiheita sekä laadimme selvityksiä, asiantuntijalausuntoja ja muita kirjoituksia eduskunnan ja valtionhallinnon päätöksenteon tueksi.

Tarkastus- ja valvontatoiminnan aiheet ovat:

 • Yhteisten prosessien tarkastus -tiimi (tilintarkastus)

 • Valtionaputiimi (tilintarkastus)

 • Tasetiimi (tilintarkastus)

 • Turvatiimi (tilintarkastus)

 • Runkotiimi (tilintarkastus)

 • Valtion tilinpäätös (tilintarkastus)

 • Finanssipolitiikan tilastotietopohja

 • Keskipitkän aikavälin budjettikehikot

 • Keskitetyn talousarvion noudattamisen tarkastus

 • EU-varojen tarkastus

 • Kilpailulain toimeenpano

 • Valtion kehitysmaille antama ilmastorahoitus

 • Kannustinloukkujen purkamisen valmistelu ja toimeenpano (2020 tarkastussuunnitelmassa: Etuusjärjestelmän kannustimet epätyypillisten työsuhteiden vastaanottamiselle)

 • Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistämistoimet

 • Tulorekisteri

 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden taloustiedon tuotanto ja arviointitiedon hyödyntäminen palveluiden rahoituksen ohjauksessa (2020 tarkastussuunnitelmassa: Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusvaikuttavuuden arviointi)

 • Potilas- ja asiakasturvallisuuden ohjaus ja seuranta

 • Ammatillisen koulutuksen reformi

 • Tutkimustiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa: rahoitus ja kannustimet

 • Tulevaisuuden työvoima 2030

 • Finanssipolitiikan valvonnan säännöllinen raportointi

 • Valtion velanhallinta

 • Valtion moniohjatut organisaatiot

 • Budjettitalouden sisäinen yhteisrahoitteinen toiminta

 • Organisaatiofuusiot ja -muutokset

 • Huoltovarmuus

 • Koronaepidemian aikana myönnettävät yritystuet

 • Olympiastadionin perusparannushanke

 • Oma-aloitteisten verojen verotusmenettely

 • Yrittäjyyspalvelujärjestelmän toimivuus

 • Jatkuvan oppimisen uudistus ja sen rahoitus

 • Rekrytoinnit ja osaamisen kehittäminen valtion henkilöstöpoliittisten tavoitteiden toteuttajana

 • Työperusteisen maahanmuuton kannusteet ja esteet

 • Finnfundin sijoitustoiminta ja sen riskienhallinta

 • Valtion eläkejärjestelmä ja valtion vastuut muissa eläkejärjestelmissä

 • Vuoden 2016 opintotukiuudistuksen vaikutukset

 • Rahapelituottojen tuloutukset ja niistä kohdennettavat valtionavustukset

 • Toimintaympäristön seuranta ja ennakointi strategisessa päätöksenteossa

 • Valtion toimintojen keskittäminen: Palkeiden palvelukokonaisuuden taloudellisuus, laatu ja ohjaus

 • EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä maksettava rahoitus (aluksi osana EVT-tarkastusta)

 • Yleinen asumistuki

 • ARA:n toiminta asuntopolitiikan kehittämistoimien toimeenpanijana