Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisellä yhteistyöllä on tärkeä rooli ulkoisen tarkastuksen ja valvonnan kehittämisessä. Erityisesti kansainvälisestä toiminnasta haetaan syötteitä ja välineitä, joiden avulla tarkastusviraston toiminta luo edellytyksiä julkisen talouden ja hallinnon kestävään uudistumiseen.

Keskeisimmät painopisteet ja teemat kansainvälisessä tarkastus- ja valvontayhteistyössä ovat

  • tarkastustyön vaikuttavuus

  • laadunhallinta

  • metodologiatyö

  • digitalisaatio ja data-analytiikka

  • YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Standardeja kehitetään yhteistyössä ylimpien tarkastusviranomaisten kanssa kansainvälisen järjestön INTOSAIn (International Organization for Supreme Audit Institutions) työryhmissä, joissa tarkastustoiminnan kehittämisen näkökulmasta myös tarkastusvirasto on mukana. Tarkastusviraston perustehtäviin kuuluu lakisääteistä kansainvälistä tarkastus- ja valvontayhteistyötä Euroopan unionin taloudenhoidon ulkoisen tarkastuksen sekä riippumattoman finanssipolitiikan valvonnan puitteissa. Tarkastusvirasto toimii Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kansallisena yhteistyöviranomaisena.

Tarkastusviraston tavoitteena on vaikuttaa vuoteen 2020 saakka hallintoneuvoston jäsenenä Euroopan ylimpien tarkastusviranomaisten yhteistyöjärjestössä EUROSAIssa (European Organisation of Supreme Audit Institutions). Tarkastusvirastolla on tulevaisuuteen katsova ajankohtaisten aiheiden portfoliovastuu (Emerging issues and forward thinking). Tehtävänä on seurata ja raportoida aktiivisesti ajankohtaisista aiheista, muun muassa digitalisaatiosta, turvallisuuskysymyksistä, maahanmuutosta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanosta.

Tarkastusvirasto toimii suunnittelukaudella puheenjohtajana INTOSAIn ympäristötarkastuksen työryhmässä, osallistuu INTOSAIn julkisen velan tarkastuksen sekä Big Datan, IT-tarkastuksen, rahoitusmarkkinoiden ja sääntelyuudistuksen, julkisen vallan arvioinnin ja kansallisten indikaattoreiden työryhmiin sekä EUROSAIn ympäristötarkastuksen, tarkastuksen ja etiikan, IT- sekä kuntatalouden ja julkisen sektorin tarkastuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ryhmiin. Tämän lisäksi tarkastusvirasto johtaa puhetta finanssipolitiikan tarkastuksen verkostossa ja osallistuu aktiivisesti EU-yhteistyön puitteissa arvonlisäverotyöryhmän, pankkiunionityötyhmän ja Eurooppa 2020 -strategian tarkastuksen verkoston toimintaan. Lisäksi tarkastusvirasto osallistuu aktiivisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön sekä toimii ennakointi- ja data-analytiikkaverkostoissa.

Tarkastusvirasto toimii ulkoisen tilintarkastajan tehtävissä Itämeren suojelukomissio HELCOMissa, Euroopan eteläisessä observatoriossa ESO:ssa vuoteen 2022 saakka ja Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa CERNissa vuoteen 2021 asti. Tämän lisäksi tarkastusvirasto toimii OECD:n Audit Committeen jäsenenä vuosina 2019–2021.